england thai

The Vault

 

 

ให้คุณสวมวิญญาณนักจารกรรมเหมือนในภาพยนตร์
เพียงย่างก้าวแรกเข้าสู่ห้องปฏิบัติภารกิจที่สุดแสนจะลึกลับดั่งเขาวงกตลำแสงเลเซอร์สีเขียวจะปรากฏขึ้นเบื้องหน้าคุณจะต้องผ่านเขาวงกตเลเซอร์นี้ให้ได้ไวที่สุดโดยไม่แตะต้องสำแสงสีเขียวเหล่านั้น หากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสลำแสงเลเซอร์ เวลาของภาระกิจนี้จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาระกิจของคุณไม่สำเร็จได้ อย่ารอช้าที่จะเข้าไปปฏิบัติภาระกิจนี้ และคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องผ่านออกมาให้ได้! โชคดี!
 
open-daily-thai