ชวนพ่อมาฉลอง วันพ่อ 2- 5 ธันวาคม 2560 ที่ Ripley's Believe It or Not! Pattaya รับฟรี!! บัตรรวมเครื่องเล่น 1 ชุด เมื่อซื้อบัตรรวมเครื่องเล่น 5 หรือ 7 เครื่องเล่น จำนวน 3 ชุด