Home

Ripley’s School out: Maga Sale 2019

ฉลองปิดเทอมใหญ่!! นักเรียน ลดพิเศษ 50% (สิทธิพิเศษสูงสุด 2 คน/บิล เฉพาะนักเรียน) เมื่อซื้อ Combo 3 / 5 / 7

เงื่อนไข

  1. นักเรียนลด 50% เมื่อซื้อบัตรรวมเครื่องเล่น Combo 3 / 5 หรือ 7 พร้อมผู้ติดตามตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซื้อในราคาปกติ

(1 สิทธิ์ / 1 บิล )

  1. ผู้ใช้สิทธิ์นักเรียนต้องแสดงบัตรนักเรียนคู่กับ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยส่วนราชการเท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้รองรับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน
  3. บัตรจำหน่ายในราคาผู้ใหญ่ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
  4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์(โอนสิทธิ์) และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินได้
  5. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก สิทธิ์สำหรับโปรโมชั่นดังกล่าวได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562